Το Μουσείο > Παρουσίαση > Πόροι / στόχοι του Μουσείου

Πληροφοριακά
Διοικητικό Συμβούλιο
Πόροι - στόχοι
Δωρητές
Ανάγκες
Εκθέματα
Επικοινωνία


Το Μουσείο Ραδιοφωνίας, με φόντο τον Πύργο του ΟΤΕ.

 

Πόροι: Το Μουσείο δεν διαθέτει πόρους, παρά μόνον τις εισφορές των μελών της και τις πάσης φύσεως χορηγίες.

Στόχοι : Ο εμπλουτισμός του μουσειακού υλικού, σε μηχανήματα, η καταγραφή και παρουσίαση της συνολικής ιστορίας όλων των Ραδιοφώνων της πόλης αρχικά και του ευρύτερου Βορειοελλαδικού χώρου στην συνέχεια.

- Η δημιουργία και διατήρηση site στο internet

- Η με τον καλύτερο τρόπο παρουσίαση του υλικού.

- Η επαναλειτουργία όσων μηχανημάτων δεν λειτουργούν πλέον

- Η καθημερινή λειτουργία του μουσείου για το κοινό.

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ >