Το Μουσείο > Παρουσίαση > Διοικητικό Συμβούλιο

Πληροφοριακά
Διοικητικό Συμβούλιο

Πόροι - στόχοι
Δωρητές
Ανάγκες
Εκθέματα
Επικοινωνία


Κοινή φωτογραφία μελών της Μακεδονικής Φωνοθήκης - Φωνομουσείου, με το ΔΣ του Ιδρύματος Μπότση, από πρόσφατη συνεργασία

 

Η Μακεδονική Φωνοθήκη, Φωνομουσείο αποτελεί αστικό - μη κερδοσκοπικό φορέα, σύμφωνα με την απόφαση Πρωτοδικείου υπ' αριθμό 5706 / 28-12-95

Η όλη προσπάθεια στελεχώνεται και συντονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από επαγγελματίες ενεργούς και μη, που έχουν άμεση σχέση με το ραδιόφωνο την δημοσιογραφία και τις επιστήμες. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Παπαγαβριήλ Μαρία

Χατζηγιαννάκης Στυλιανός

Κίσκιλας Παναγιώτης

Δανιηλίδης Δάνος

 

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ >