Το Μουσείο > Παρουσίαση > Δωρητές

Πληροφοριακά
Διοικητικό Συμβούλιο
Πόροι - στόχοι
Δωρητές
Ανάγκες
Εκθέματα
Επικοινωνία

Από τη συλλογή του ραδιομουσείου

 

Το σύνολο της συλλογής μας απαρτίζεται από μηχανήματα, τα οποία αποτελούν δωρεές, ή παραχωρήσεις ανθρώπων που έζησαν ένα κομμάτι της ιστορίας του ραδιοφώνου και επιθυμούν να μοιραστούν τις μνήμες αυτές με το κοινό του μουσείου.

Το μουσείο διαθέτει αρκετούς δωρητές, των οποίων η συμβολή υπήρξε σημαντικότατη. Τα στοιχεία των δωρηθέντων αντικειμένων και προσωπικών συλλογών αναφέρονται δίπλα σε κάθε έκθεμα, στο χώρο του Μουσείου και θα είναι σύντομα διαθέσιμα και μέσω της ηλεκτροντικής σελίδας.

Θα χαρούμε να φιλοξενήσουμε οτιδήποτε ραδιοέκθεμα θα επιθυμούσατε να προσφέρετε (είτε μόνιμα, είτε προσωρινά).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ >